امتحان جامع قبل از ورود به عرصه دانشجویان مامایی

مباحث امتحان جامع

منبع:کتاب بارداری زایمان ویلیامز سال 2010

فیزیولوژی مادر (جلد اول فصل پنجم)

  مراقبتهای پره ناتال ( جلد اول فصل هشتم )

سقط (جلد اول فصل نهم )

  حاملگی نابجا (جلد اول فصل دهم )

بیماری تروفوبلاستیک حاملگی  (جلد اول فصل یازدهم )

   لیبر و زایمان طبیعی (جلد دوم فصل 17 )

بررسی هنگام زایمان (جلد دوم فصل 18 )

دیستوشی و لیبر غیرطبیعی  (جلد دوم فصل 20 )

اختلالات حجم مایع آمنیون  (جلد دوم فصل 21)

القای لیبر (جلد دوم فصل 22 )

     نمایش و زایمان بریچ ( جلد دوم فصل 24 )

      اختلالات جفت ،بندناف و پرده ها  (جلد دوم فصل 27 )

    دوره نفاس (جلد دوم فصل 30 )

      روشهای جلوگیری از حاملگی  (جلد دوم فصل 32 )

    عقیم سازی (جلد دوم فصل 33)

هیپرتانسیون حاملگی (جلد دوم فصل 34 )

  خونریزی زایمانی (جلد دوم فصل 35 )

زایمان پره ترم (جلد سوم فصل 36 )

زایمان پست ترم  (جلد سوم فصل 37 )

  مراقبتهای اولیه در بیماریهای شایع( قلبی دیابت کلیوی ) جلد سوم فصل های 44 48،52

حاملگی چندقلویی (فصل 39)

نوزادان منبع نلسون 2011

نوزاد(كل فصل 2)

نوزاد پر خطر(تا سر قسمت تغذيه كامل سياهرگي)

بيماري هاي زنان منبع نواك ترجمه مهرناز ولدان 1391

عفونت هاي تناسلي ادراري و بيماري هاي مقاربتي( عفونتهاي واژن و ساير عفونت هاي مهم)(فصل 18)

بيماري هاي خوش خيم دستگاه توليد مثل( خونريزي هاي غير طبيعي در گروه سني نوجوان و باروري)

 

پنجره اصلی