Image 1 title

type your text for first image here, bla bla bla

Image 2 title

type your text for second image here, bla bla bla

Image 3 title

type your text for third image here, bla bla bla

Image 4 title

type your text for 4th image here, bla bla bla

Image 5 title

type your text for 5th image here, bla bla bla

Image 6 title

type your text for 6th image here, bla bla bla

Image 7 title

type your text for 7th image here, bla bla bla

Image 8 title

type your text for 8th image here, bla bla bla

Image 9 title

type your text for 9th image here, bla bla bla

اطلاعیه ها

اسامي دانشجويان آمار زايماني آبان ماه
يكشنبه, 03 آبان 1394
اسامي دانشجويان آمار زايماني آبان ماه
شروع كلاس هاي دانشجويان جديدالورود پرستاري و مامايي
يكشنبه, 05 مهر 1394
شروع كلاس هاي دانشجويان جديدالورود پرستاري و مامايي
اسامي دانشجويان تكميل آمار زايماني مهر ماه
شنبه, 28 شهریور 1394
اسامي دانشجويان تكميل آمار زايماني مهر ماه 94
قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي مهر 93
سه شنبه, 17 شهریور 1394
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه كارگاه مهارت هاي ارتباط با خانواده و كارگاهكنترل عفونت در تاريخ 21 تا 24 در دانشكده پرستاري و مامايي برگزار مي گردد.با تشكر معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي
جلسه توجيهي دانشجويان پرستاري
سه شنبه, 17 شهریور 1394
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه جلسه توجيهي دانشجويان در عرصه در تاريخ 21صبح در كلاس 6 در دانشكده پرستاري و مامايي برگزار مي گردد.با تشكر مدير گروه پرستاري
قابل توجه دانشجويان پرستاري و مامايي
پنجشنبه, 12 شهریور 1394
بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه اساتيد راهنما روزهاي 17 و 18 شهريور ماه جهت انتخاب واحد و راهنمايي و مشاوره شما دانشجويان عزيز در دانشكده حضور دارند. لذا آن دسته از دانشجوياني كه در انتخاب واحد نياز به راهنمايي و مشاوره دارند در اين دو روز به دانشكده مراجعه نمايند.     با تشكر معاون آموزشي دانشكده... ادامه مطلب...
اسامي دانشجويان متقاضي تكميل آمار زايماني واحد نجف آب...
شنبه, 24 مرداد 1394
اسامي دانشجويان متقاضي تكميل آمار زايماني دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد شهريور ماه 1394 نام بيمارستان تعداد زايمان ترم تحصيلي شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رديف شهيد منتظري نجف آباد 40 ترم 8 39002604 نجمه كتابچي   شهيد منتظري نجف آباد 52 ترم 8 39002679 زيبا جواني   شهيد منتظري نجف آباد 50 ترم 8 39007000 الهام... ادامه مطلب...
اسامي دانشجويان تكميل آمار زايماني مرداد ماه
سه شنبه, 23 تیر 1394
اسامي دانشجويان تكميل آمار زايماني مرداد ماه   اسامي دانشجويان متقاضي تكميل آمار زايماني دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مرداد ماه 1394 نام بيمارستان تعداد زايمان ترم تحصيلي شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رديف شهيد منتظري نجف آباد 22 ترم8 39002566 عاليه آزاد   شهيد منتظري نجف آباد 49 ترم 8 39002995 نرگس... ادامه مطلب...
نمرات امتحان جامع ورودی 90
دوشنبه, 08 تیر 1394
نمرات امتحان جامع ورودی 90
قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي بهمن 90 و مهر 91
دوشنبه, 25 خرداد 1394
آندسته از دانشجوياني كه متمايل به استفاده از كار دانشجويي در تابستان مي باشند جهت بررسي و تكميل فرم معرفينامه در تاريخ 94/3/31 ساعت 13 در دانشكده پرستاري و مامايي، سالن انديشه حضور يابند. بديهي است خارج از تاريخ مشخص شده جهت هيچ دانشجويي معرفينامه صادر نمي گردد.

پنجره اصلی